RODO oraz pozostałe informacje

RODO

   

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY

   
  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych w procesie rekrutacji jest Canvia Sp. z o.o. (71-252) Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 17 B, NIP 8522656011, adres email: canvia@canvia.pl
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji,
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom,
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG i do organizacji międzynarodowych,
  • Dane będą przechowywane przez cały okres rekrutacji,
  • Ma Pan/Pani o prawa do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych dotyczących, której Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody),
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w Kodeksie pracy (art. 22 K.p.).
  • Zawarcia i wykonywania umowy lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy z Administratorem - odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą . Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym  oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;

Więcej informacji na stronie https://www.canvia.pl/rodo

  Canvia Cars - znajdź swój wymarzony samochód