Zarządzanie Zgodnością (Compliance)

Szanowni Państwo !
W Canvia Sp. z o.o. stawiamy sobie za cel  stosowanie wysokich standardów, nie tylko w odniesieniu do jakości naszych usług, ale także sposobu prowadzenia i utrzymania przyjaznych relacji biznesowych. Działamy w sposób odpowiedzialny, zapewniający respektowanie prawa, regulacji, standardów oraz zasad etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców . Zarządzanie Zgodnością (Compliance) przez Canvia Sp. z o.o. jest potwierdzeniem woli prowadzenia działalności w sposób uczciwy, transparentny i godny zaufania.
Compliance (Zgodność) to zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób zgodny z wymogami polskiego i międzynarodowego prawa, przestrzeganie i poszanowanie istniejących norm rynkowych i branżowych.
W ramach Zarządzania Zgodnością (Compliance) przeciwdziałamy ryzykom wystąpienia takich zjawisk, jak między innymi:

•    nieprzestrzeganie przepisów FATCA oraz procedur należytej staranności CRS,
•    korupcja,
•    konflikt interesów,
•    kradzież lub zniszczenie własności Canvia Sp. z o.o.,
•    postępowanie niezgodne z obowiązującymi w Canvia Sp. z o.o. normami i procedurami,
•    postępowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami np.: naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych czy stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, oraz wszelkich innych zdarzeń z udziałem naszych pracowników i kontrahentów, które mogą powodować negatywne konsekwencje dla Canvia Sp. z o.o. Wszyscy pracownicy Canvia Sp. z o.o. są zobowiązani do postępowania zgodnego z wewnętrznymi normami i procedurami, a równocześnie do wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z przepisami prawa. Szkolenia i prowadzone w firmie działania komunikacyjne pozwalają im właściwie zrozumieć zasady zgodności i stosować je na co dzień, zarówno w kontaktach z klientami i kontrahentami, jak i wzajemnych relacjach pomiędzy pracownikami.

 
 
  Canvia Cars - znajdź swój wymarzony samochód