zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertDziałki na sprzedaż

sortuj

Dla szukających działki pod budowę domu, budynku usługowo – handlowego, przedsiębiorstwa lub fabryki. Biuro nieruchomości Canvia przygotowało ofertę działek o różnych powierzchniach. Działki budowlane pod zabudowę jednorodzinną, a także przemysłową i inwestycyjną. Działki rolne i siedliskowe, a także działki leśne i rekreacyjne.

Działka na sprzedaż - Piła
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Piła, Wawelska 106

729 900 | 3645 m2
nr oferty: CAN00014

Prezentujemy Państwu na sprzedaż nieruchomość gruntową położoną w Pile przy ul. Wawelskiej 106, o łącznej powierzchni 0.3645 ha. Zbywający oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym do dnia 25.04.2096 roku, zgodnie z prawem jednorodnej nieruchomości gruntowej, której właścicielem jest Miasto Piła, stanowiącej działki ewidencyjne 126/36 o pow. 1149 m2 i 126/41 o pow. 2497 m2 obręb Piła 29 oraz właścicielem budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Pile - VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą. Piła jest najbardziej przyjaznym miastem dla biznesu w północno-zachodniej Polsce (źr. Newsweek). Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przyznała miastu notę "A" w kategorii atrakcyjności inwestycyjnej (źr. Forbes). Bezpośrednie otoczenie nieruchomości to obręb Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej idącej w parze z inwestycjami Gminy Piła. Sąsiedztwo Pilskiego Centrum Handlu Hurtowego, komunikacja miejska (przystanek autobusowy MZK w pobliżu), świetnie rozwiązana infrastruktura drogowa podkreślają doskonały charakter lokalizacji. W odległości ok. 900 m znajduje się węzeł dróg krajowych DK 11 Poznań - Koszalin - Bytom - Katowice i DK10 Lubieszyn - Szczecin - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk. Teren nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów jako działki 126/36 o pow. 1149 m2 i 126/41 o pow. 2497 m2 obręb Piła 29 przeznaczony jest pod funkcje z zakresu: oznaczenie: P-P, S, U, B funkcja: przemysłowo-składowa tj. zakłady produkcyjne, przetwórcze, warsztaty naprawcze, bazy transportowe, bazy budowlane, hurtownie, składy mat. budowlanych, opału itp., materiałów masowych, sprzedaż maszyn, urządzeń i środków transportu. oznaczenie: KSp funkcja: obsługa komunikacji - stacja paliw (dominanta architektoniczna) z usługami towarzyszącymi typu: myjnia automatyczna, sprzedaż części i akcesoriów samochodowych, mała gastronomia. Infrastruktura techniczna, zasady uzbrojenia terenu oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały objęte zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły zostało wyrażone uchwałą rady miejskiej. Konsultacje z zakresu funkcji, interpretacja aktu prawa miejscowego, warunków zabudowy oraz pozostałych uzgodnień zgodnie z właściwością rzeczową w Starostwie Powiatowym Wydziału Architektury i Budownictwa w Pile. Pozostałe niezbędne informacje dotyczące nieruchomości gruntowej to: działka ewidencyjna o pow. 1 149 m2 , działka 126/36, obręb 0029 Piła, (mapa) działka ewidencyjna o pow. 2 497 m2 , działka 126/41, obręb 0029 Piła, (mapa) brak rowów melioracyjnych, terenów zalewowych, Uchwała Nr XXXVII/264/96 Rady Miejskiej w Pile z dnia 25 czerwca 1996 roku. Mapa terenów - wego.here.com Działki na serwisie geoportal.gov.pl Lokując swój kapitał w strefie możesz liczyć: zwolnienie z podatku dochodowego do 45%., zwolnienie z podatku od nieruchomości, zwolnienie z podatku od środków transportowych, Mapa Polskiej Strefy Inwestycji (biznes.gov.pl) Mając na uwadze prezentowany wachlarz funkcji dedykowanych dla terenu nieruchomości gruntowej zapraszamy do współpracy i złożenia swojej oferty.

  Canvia Cars - znajdź swój wymarzony samochód