zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertDziałki na sprzedaż

sortuj

Dla szukających działki pod budowę domu, budynku usługowo – handlowego, przedsiębiorstwa lub fabryki. Biuro nieruchomości Canvia przygotowało ofertę działek o różnych powierzchniach. Działki budowlane pod zabudowę jednorodzinną, a także przemysłową i inwestycyjną. Działki rolne i siedliskowe, a także działki leśne i rekreacyjne.

Działka na sprzedaż - Piła
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Piła, Wawelska 106

729 900 | 3645 m2
nr oferty: CAN00014

Prezentujemy Państwu na sprzedaż nieruchomość gruntową położoną w Pile przy ul. Wawelskiej 106, o łącznej powierzchni 0.3645 ha. Zbywający oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym do dnia 25.04.2096 roku, zgodnie z prawem jednorodnej nieruchomości gruntowej, której właścicielem jest Miasto Piła, stanowiącej działki ewidencyjne 126/36 o pow. 1149 m2 i 126/41 o pow. 2497 m2 obręb Piła 29 oraz właścicielem budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Pile - VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczystą. Piła jest najbardziej przyjaznym miastem dla biznesu w północno-zachodniej Polsce (źr. Newsweek). Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przyznała miastu notę "A" w kategorii atrakcyjności inwestycyjnej (źr. Forbes). Bezpośrednie otoczenie nieruchomości to obręb Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej idącej w parze z inwestycjami Gminy Piła. Sąsiedztwo Pilskiego Centrum Handlu Hurtowego, komunikacja miejska (przystanek autobusowy MZK w pobliżu), świetnie rozwiązana infrastruktura drogowa podkreślają doskonały charakter lokalizacji. W odległości ok. 900 m znajduje się węzeł dróg krajowych DK 11 Poznań - Koszalin - Bytom - Katowice i DK10 Lubieszyn - Szczecin - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk. Teren nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów jako działki 126/36 o pow. 1149 m2 i 126/41 o pow. 2497 m2 obręb Piła 29 przeznaczony jest pod funkcje z zakresu: oznaczenie: P-P, S, U, B funkcja: przemysłowo-składowa tj. zakłady produkcyjne, przetwórcze, warsztaty naprawcze, bazy transportowe, bazy budowlane, hurtownie, składy mat. budowlanych, opału itp., materiałów masowych, sprzedaż maszyn, urządzeń i środków transportu. oznaczenie: KSp funkcja: obsługa komunikacji - stacja paliw (dominanta architektoniczna) z usługami towarzyszącymi typu: myjnia automatyczna, sprzedaż części i akcesoriów samochodowych, mała gastronomia. Infrastruktura techniczna, zasady uzbrojenia terenu oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały objęte zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły zostało wyrażone uchwałą rady miejskiej. Konsultacje z zakresu funkcji, interpretacja aktu prawa miejscowego, warunków zabudowy oraz pozostałych uzgodnień zgodnie z właściwością rzeczową w Starostwie Powiatowym Wydziału Architektury i Budownictwa w Pile. Pozostałe niezbędne informacje dotyczące nieruchomości gruntowej to: działka ewidencyjna o pow. 1 149 m2 , działka 126/36, obręb 0029 Piła, (mapa) działka ewidencyjna o pow. 2 497 m2 , działka 126/41, obręb 0029 Piła, (mapa) brak rowów melioracyjnych, terenów zalewowych, Uchwała Nr XXXVII/264/96 Rady Miejskiej w Pile z dnia 25 czerwca 1996 roku. Mapa terenów - wego.here.com Działki na serwisie geoportal.gov.pl Lokując swój kapitał w strefie możesz liczyć: zwolnienie z podatku dochodowego do 45%., zwolnienie z podatku od nieruchomości, zwolnienie z podatku od środków transportowych, Mapa Polskiej Strefy Inwestycji (biznes.gov.pl) Mając na uwadze prezentowany wachlarz funkcji dedykowanych dla terenu nieruchomości gruntowej zapraszamy do współpracy i złożenia swojej oferty.

Działka na sprzedaż – Osina - nieruchomość gruntowa inwestycyjna działki budowlane, rezydencje, osiedle
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Osina,

625 500 | 69500 m2
nr oferty: CAN00011

Prezentujemy Państwu kompleks ośmiu działek w gminie Osina znajdujących się na jednym gruncie, idealnym pod inwestycję deweloperską. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 69 500 m2, a jej koszt to 608 000 zł (9 zł/m2). Ogromną zaletą przedstawianego kompleksu działek jest częściowe jej uzbrojenie. Posiada ona również dostęp do prądu, a 80 metrów od granicy działki, znajduje się również przyłącze wody oraz gazu. Co więcej, bardzo blisko działek znajduje się przedszkole, szkoła, Urząd Gminy, przychodnia, a także liczne sklepy. Pragniemy również poinformować, że istnieje możliwość zakupu pojedynczej działki w cenie 27 zł/m2. Poniżej przedstawiamy Państwu powierzchnię każdej z działek, rzut całego kompleksu, na którym znajduje się również opcjonalne zagospodarowanie nieruchomości gruntowych. DZIAŁKA NR 1: powierzchnia ~ 11 436 m2 DZIAŁKA NR 2: powierzchnia ~ 5 099 m2 DZIAŁKA NR 3: powierzchnia ~ 5 023 m2 DZIAŁKA NR 4: powierzchnia ~ 6 590 m2 DZIAŁKA NR 5: powierzchnia ~ 8 436 m2 DZIAŁKA NR 6: powierzchnia ~ 5 023 m2 DZIAŁKA NR 7: powierzchnia ~ 5 672 m2 DZIAŁKA NR 8: powierzchnia ~ 5 640 m2 POWIERZCHNIA TERENU REKREACYJNEGO ~ 10 510 m2 Zapraszamy serdecznie do kontaktu. We wszystkich formalnościach pomogą Państwu oczywiście nasi doradcy, którzy z przyjemnością odpowiedzą na każde pytanie. Co więcej, pośredniczymy również w załatwieniu dla Państwa kredytu na atrakcyjnych warunkach! Przedszkole Szkoła Urząd Gminy Przychodnia Sklepy

Działka na sprzedaż – Osina - nieruchomość gruntowa pod farmę fotowoltaiczną PV
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Osina,

610 000 | 69500 m2
nr oferty: CAN00010

Przed Państwem niezadrzewiona, niezacieniona przez drzewa, budynki oraz inne obiekty nieruchomość gruntowa w świetnej lokalizacji, która świetnie sprawdzi się jako działka inwestycyjna pod farmę fotowoltaiczną PV. Omawiane grunty o łącznej powierzchni 69,500 m2 znajdują się w gminie Osina i składają się z dwóch odrębnych działek, przedstawionych poniżej: Duża zaletą przedstawianej powierzchni inwestycyjnej jest fakt, że nie znajduje się ona zarówno na terenach zalewowych, jak i na terenie obszaru ochrony przyrody. klasa bonitacyjna gleby to: RV, RVI, ŁIV, PsIV i PsV. Działka została wyłączona również trwale z produkcji rolniczej użytków gruntowych. Omawiany teren jest terenem płaskim, zorientowanie wystawy słonecznej jest na kierunek południowy. W bezpośrednim sąsiedztwie została poprowadzona również linia elektroenergetyczna średniego napięcia (15 kV). Pozostałe niezbędne informacje, które powinni Państwo znać to: użytek gruntowy o powierzchni 32 800 m2 , działka 21, obręb 0007 Osina, mapa użytek gruntowy o powierzchni 36 700 m2 , działka 33, obręb 0007 Osina, mapa brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie - Urząd Gminy Osina, dla w/w nieruchomości gruntowych Gmina Osina nie posiada planu rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), teren nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 21 i 33 obręb Osina nie stanowią lasu w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) i nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, zaświadczenie - Starostwo Powiatowe w Goleniowie, brak rowów melioracyjnych, terenów zalewowych, plan sieci przesyłowych najwyższych napięć (źródło: PSE S.A.). Cena przedstawionej nieruchomości gruntowej wynosi 610 000 zł.

  Canvia Cars - znajdź swój wymarzony samochód